Pozdravljeni

Stran je namenjena obveščanju krajanov o dogodkih v kraju in bližnji okolici.

 

Zadnja objava KS Zavratec:

 

Aktualne teme: Geopark,  Lista krajevnih skupnosti, Prihodnost KS Zavratec,

LP Svet KS Zavratec

 

 

Zadnja objava Športnega društva:

Nadstrešek Niwce2

 Nova pridobitev

<-strehica

na kontejneju ŠD na Niwcah

 LP ŠD Zavratec